REGULAMIN

WNIOSEK

UMOWA LICENCYJNA

ANEKS DO UMOWY LICENCJYJNEJ

CZYM JEST MSDN AA

CZYM JEST IT ACADEMY

INFORMACJA OGÓLNA

mkubiak(at)teb.pl

Regulamin udostępniania oprogramowania w ramach MSDN AA dla nauczycieli i uczniów/słuchaczy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Poznaniu.

1. Warunkiem uzyskania dostępu do systemu dystrybucji oprogramowania jest:
* status nauczyciela/ucznia/słuchacza ZSE w Poznaniu,
* posiadanie konta e-mail,
* dla uczniów/słuchaczy - posiadanie legitymacji szkolnej.


2. Podstawą do założenia konta umożliwiającego dostęp do oprogramowania w ramach MSDN AA (system ELMS) jest wypełnienie i dostarczenie wniosku uczestnika programie MSDN AA.


3. Przed wypisaniem wniosku należy zapoznać się z treścią "Umowy Licencyjnej MSDN EULA" oraz aneksem.


4. Wydrukowany wniosek uczestnika programu MSDN AA należy wypełnić i podpisać z odpowiednią datą, a nstępnie dostarczyć do wychowawcy klasy (nauczyciele dostarczają do administratora MSDN AA).

7. Pytania, zgłoszenia nieprawidłowości lub problemów należy kierować wyłącznie drogą elektroniczną na adres administratora MSDN AA dostępny na stronie członkowskiej MSDN AA.


8. Konta w systemie dystrybucji oprogramowania i kluczy ELMS zakładane są raz w tygodniu. Po założeniu konta zostanie wysłane potwierdzenie na adres pocztowy podany we wniosku. W ciągu najbliższych 10 dni należy sprawdzać swoją pocztę elektroniczną, a w szczególności folder SPAM, gdzyż często zdarza się, że poczta z systemu e-academy trafia własnie w to miejsce.W razie nieotrzymania potwierdzenia w ciągu 10 dni należy zgłosić ten fakt wysyłając e-mail na adres mkubiak@teb.pl o temacie: nie otrzymałem(am) informacji o załozeniu konta.

Administrator IT Academy i MSDN AA

Marcin Kubiak mkubiak(at)teb.pl