REGULAMIN

WNIOSEK

UMOWA LICENCYJNA

ANEKS DO UMOWY LICENCJYJNEJ

CZYM JEST MSDN AA

CZYM JEST IT ACADEMY

INFORMACJA OGÓLNA

 

mkubiak(at)teb.pl

MSDN Academic Alliance – program firmy Microsoft skierowany do studentów i pracowników naukowych. Uczestnicy mogą pozyskać darmowe kopie pewnej części oprogramowania firmy Microsoft (systemów operacyjnych, programów biurowych, serwerów i środowisk tworzenia aplikacji) pod warunkiem, że będą korzystać z otrzymanego oprogramowania jedynie w celach edukacyjnych. Dla firmy Microsoft jest to jedna z form popularyzacji własnego oprogramowania w społecznościach akademickich oraz forma pomocy w nauczeniu się technologii Microsoft.
Przystąpić do programu mogą jedynie studenci i pracownicy uczelni zarejestrowanych w programie.
Program MSDNAA opiera się o międzynarodowy program MSDN.

(za wikipedią)

Administrator IT Academy i MSDN AA

Marcin Kubiak mkubiak(at)teb.pl